Kaartwijs

leren door te delen

Samen meten in de wijk

Door metingen te doen via een app op je smartphone brengen bewoners hun eigen wijk gezamenlijk in kaart. Verschillende metingen worden in een digitale kaart gevisualiseerd en gekoppeld.Zo zien we bijvoorbeeld hoe fijnstof, windrichting en temperatuur van invloed kunnen zijn op hoe wij ons voelen.


Veel mensen hebben een smartphone en daarmee kunnen we meten en ook een mening of ‘mood’ zichtbaar maken door een ‘post’ plaatsen. De app visualiseert metingen en meningen in verschillende kleuren en lagen op de kaart. Daar zien we hoe de metingen zich samenvoegen tot een beeld en kunnen we verbanden leggen.

Stel je voor dat je door het jaar heen informatie verzamelt met de mensen uit jouw wijk. Met de bij jou wijk passende thema’s, bijvoorbeeld de softere meer persoonlijke kant; gezondheid, veiligheid en welbevinden met hun hardere tegenhangers; fijnstof, temperatuur en windrichting.

Met namen het visualiseren en koppelen van data zou dan tot verrassende uitdagingen en inzichten kunnen leiden. Zo vormt men zich een beeld van wat er gebeurt in de wijk en kunnen ons dan de vraag stellen gaat het goed of zouden we wat kunnen verbeteren.

Vanuit de open-cource gedachte, iets wat de gemeente ondersteund daagt deze app de wederkerigheid uit. Want bewoners communiceren zo in beeld en op locatie wat er speelt waarop de gemeente haar beleid kan baseren en op haar beurt de randvoorwaarden zichtbaar maken op een laag in deze app. (een braakliggend terrein kan dan al een kleur hebben welke betekend per direct vrij geven, of over een half jaar vrijgeven, bewoners weten dan of het zin heeft er groenten te willen verbouwen)

Samenvoegen van data

Hierboven een poging om een beeld te scheppen van hoe lagen inzichtelijk zouden kunnen worden op de kaart. Hieronder een schematische weergave

Groen

Zoals in alle gebieden in de openbare ruimte is de groene data vaak versnippert. Onderzoek, snoei, VTA en cultuurhistorie zouden op 1 plek; op de kaart moeten worden opgeborgen.

Grijs

Wanneer elementen behorende bij dit brede begrip tijdig zichtbaar zijn, in combinatie met de uitdagingen in de andere lagen (grijs bijvoorbeeld) kan er creatief geacteerd worden.

Participaties

Burgers worden slimmer en activer door te meten en te delen. Kennis wordt zichbaar op de kaart. Door eigenaarschap van probelemen in de leefomgeving draagt de buurt bij aan de oplossingen.

Stappen en kansen

Waarom wij de GIS nu zo hard nodig hebben? Dat is omdat vroeger werkten mensen langer op een plek en was kennis zou geborgd.
Nu is het zaak dat de data wordt vastgelegd. Op andere fronten is Geronimo actief met oa senioren om hun kennis op de kaart te zetten. Daarnaast wordt er samengewerkt met andere partijen die op hun beurt ook data op de kaart zetten. Doel is een platform / centrale pelk te creeeren waar we een overzicht hebben van alles wat er is op een 'punt' of coordinaat kan worden ontsloten.

Uitdagingen

Uniformiteit, een standaard welke kaartwijs is staat stelt alle data zichtbaar te maken. Overigens willen wij niet dat alle data voor iedereen altijd maar zichtbaar is. Variatie in resolutie, betaald of open dat is niet het doel. kaartwijs wil laten zien wat er allemaal is en hoe je aan die data komt!

Filosofie

We zeggen wel eens; 'do you get the picture'. Is het beeld helder? Het is beelddenken en gerelateerd aan iets snappen.
Van groot belang in vele ontwikkelingsprocessen. Waar beeld en geluid elkaar ontmoeten, is er verbinding, er wordt iets helder. Vergelijkbaar met een goed georganiseerde computer. Zoek  'eikenbomen'  en vind daar een mapje met alle eiken. Dit idee zet kaarwijs om naar de lokatie waar iets thuis hoort. Een kaart met daarop, per lokatie alle vindbare informatie.

Voorbeeld

Dassen

Een verwoed Dassen kenner brengt de migratie routes van de das in kaart. Deze kaart is zichtbaar met toestemming van de eigenaar. Een plannoloog is bezig met een nieuwe weg in het zelfde gebied en weet door (de verplichting om) te kijken kaartwijs dat er Dassen zijn en waar de belangrijke  route precies loopt.
Nu blijkt dat de nieuw geplande weg de Dassenroutes doorkruizen..     Vervolg...
De plannoloog overlegt met de opdrachtgever en de aannemer legt een pijp neer alvorens deze de weg eroverheen aanlegt.
De lokale groenclub maakt op een zaterdagmiddag onderleiding van de beheerder een takkenril om de Dassen naar de tunnel te leiden.
Resultaat; Dassen blijven in leven, auto's onbeschadigd en de hele operatie is niet zo  duur als wanneer er na 3 dode Dassen er besloten wordt de weg af tezetten om alsnog de pijp onder de weg door te leggen enz...